Free forex ebook
Social

Vana Vamazuva ano Havacharohwi Sezvataiitwa!

  • forex
  • Wealthy affiliate online
Vana vemazuva ano havazivi kuti tairohwa (ivo vasati vazvarwa)
1. Kuchema kana warohwa kwairovesa
2. Kuchema usina kurohwa kwairovesa
3. Kusachema kana warohwa kwairovesa futi
4. Kumira vakuru vakagara pasi kwairovesa
5. Kugara pasi vakuru vakamira kwairovesa futi
6. Kufamba famba pakagara vakuru kwairovesa
7. Kupindura munhu mukuru kwairovesa
8. Kuramba wakanyarara munhu mukuru achitaura newe kwairovesa
9. Kugarisa nguva yakareba usina kurohwa kwairovesa futi
10. Kuimba wabva kutsiurwa kwairovesa
11. Kusakwazisa vaenzi kwairovesa
12. Kudya chikafu chabikirwa vaenzi kwairovesa futi
13. Kuchemera kuenda nevaenzi kwairovesa stereki
14 .kutorohwa kwairovesa futi
Tairohwa kani 😢😢😢😢😢

Runyararo Makunde

Media and Society Studies Student Journalist for zimtrending Blogger Copywriter

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off your adblocker to view our content as our site is ad-supported