Free forex ebook
Explanatory

MADIRO AGEOGINA MYTH EXPLAINED

  • forex
  • Wealthy affiliate online

MADIRO AGEORGINA

 

Georgina aiva musikana akazvarwa akakurira muBikita ndokuroorwa muZaka.

 

Georgina aiva musikana /mudzimai aisununguka kuita zvaanoda panguva yaadira

 

Zvinonzi:

1.Georgina aigona kungoti ari kumombe akanzwa hope ikoko otondozarira mombe kumba kwakumbodzipfodora chaizvo kana dzapera odzokera kumafuro.

 

2.Georgina aigona kungowacha nhumbi dzemukati chero pana tezvara,kana kutovarairwawo kugara navo vachiwacha dzavo dzemukati.

 

3.Zvakare aigona kungomuka chero pakati pehusiku otobata huku otobika nekuidya zvake apa achiimba nziyo dzake dzeZion,ungamudini?

  • WhatsApp masterclass

 

4.Georgina zvakare aigona kuenda kuchigayo akasengedza dhongi uye akagara rimwe dhongi.

 

5.Georgina aigona kuudza vabereki vake kuti haasi Kuda kugeza murwizi Gande asi kumbondogeza muSiya Dam.

 

6.Georgina achiri kuchikoro paNyemba apoo aigona kungoudza mudzidzisi kuti PE nhasi yandinakidza pamunodzokera kundoita Maths itai moga INI ndombosara ndichienderera mberi nePE ndoga.

 

7.Georgina paakaroorwa zvinonzi akati kuna baba vake kwandiri kuenda kunodiwa nzimbe nemari yepamusoro.Baba nemwana vakatakura nzimbe ,vasvika paaida kwakuti kuna baba ndipo pomozouya kubvunza pfuma yenyu maita zvenyu,nzimbe dzosara ndichidyawo,chidzokai.

 

8.Georgina aigona kungondowaridza bonde rake mumba matezvara navamwene kana murume wake asipo.

 

Mazvionaka pakabva kuti,Madiro aGeogina

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off your adblocker to view our content as our site is ad-supported