Kumba Kune Vanhu- Holy Ten (Lyrics)

Kumba Kune Vanhu- Holy Ten Lyrics

Momz vake, vari tied too plus yakarova BP
Little brother dropped outta high school aka dropper EP
Zvakashota zvizhinji
Tava sure hatiiwine iyi

Aya ma sports asiri easy
Aya ma, anonzi Joyleen
She was tellin’ me ‘ko inini?’
Hanti chero ndikashama nenhamo
Vachazongiti muroyi ndini

‘Ndamboramba Zvavakatenga  takambosasa nasamatenga
Takafamba mawo ma church aya, takazotambura takatemba
Zvehumhandara zvakarema ndirikuparara ndaka tenser
Midzimu ya Baba yakaneta, ndirikutsva mhani hapana mhepo apa

‘Ndirikutsva mhani hapana mhepo apa
Chizvizivai Chizvizivai
Kuti Vimbai, iye Vimbai wacho

Anotobvawo kumba kune vanhu
Anotobvawo kumba kune vanoti
Hecho chimhandara chedu
Asi achangobva kutemwa nesando

Isu tinoona to togara
Totanga kumhan’ara zvedu
Aiwazve gents haisi mhosva kufamba ne Benz
Asi imhosva kubva maregedza
Achinyanya kunakwa ne gesture
Anyanya kunanwa ne gesture
Aiwa anyanya kunanwa ne gesture

You can watch the video below.

Leave a Reply